WELKOM!

“Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit …” Jes 58:8

Woord In Aksie (WIA) is ‘n Nasionale nie-winsgewende denominasie wat slegs Naweekkampe aanbied. Die doel is om die mens se gees, siel en liggaam volgens die Woord van God gesond te hou sodat hy kan kies om vanuit vryheid, liefde en in oorwinning te leef!