Hoe kan ek oor my omstandighede heers?

Sommige sê, “Ek sien nie dat mense heers nie, die slegte heers!”

Waarom? Wat is ons dan veronderstel om te doen? Die bybel sê tog dat die mens wat die geskenk van geregtigheid ontvang het, asook die oorvloed in Sy genade, sal heers in hierdie lewe?

“Want as ten gevolge van die misdaad van die één (Adam) die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Ėén, Jesus Christus.” Rom 5:17

Die rede waarom satan baie keer ‘n sê oor ons lewe kry is omdat ons nie besef ons het ook ‘n deel om te doen. Die bybel sê nie dat Jesus Christus deur ons sal heers nie, veeleerder verklaar dit : “… ons sal in die lewe heers deur die Een, Jesus Christus” Rom 5:17

DIE LEUEN

Sommige van ons het oor jare geglo as jy probleme wil oplos is dit die beste om dit aan God “oor te gee.” Gee Hom al jou laste, Hy sal dit uitsorteer.

Hierdie siening is verkeerd! Veel eerder rus God ons toe om SELF probleme aan te spreek, ons POSISIE in te neem, en deur die “oorvloed genade ontvang” asook die “gawe van geregtigheid” oor dinge te begin heers.

Die waarheid is dat Hy wil hê ons moet self dinge aanspreek vanuit ons staanplek. Ons staanplek lê in ons verhewe stand in geregtigheid wat my die geestelike autoriteit gee vanuit ‘n bonatuurlike posisie soos deur God bepaal.

Daar is baie min lering oor die “gawe van geregtigheid”.  Ons moet weet wat dit alles beteken.

KAN EK GROEI IN GEREGTGIHEID?  

Nee. Gelukkig nie!

Sien – die bybel mag praat dat ons in die geloof mag groei (2 Thess 1:3) maar nêrens verklaar dit dat ek in geregtigheid moet groei nie.

My stand in geregtigheid is alreeds volmaak! Afgehandel. Ek is ‘n tien uit tien. Ek kannie ‘n beter staanplek in Gods koninkryk ontvang dan dit waar ek nou staan nie. Daarom die stelling: babas in die koninkryk van God het dieselfde waarde en geregtigheid voor God dan die 80 jarige wat geleef het in afsondering en gereeld kerkbywoning gedoen het.

Wedergeboorte plaas my op die pad van geregtigheid. En dit word gedryf deur liefde.

‘N SIENING WAT BLOKKEER

Ekself was teruggehou in geregtigheid as gevolg van ‘n tradisionele denominasie waar ons gemeen het dat as jy ‘n lae opinie van self handhaaf, dit baie nederig voorkom. Ons sou bid en ons swakheid en onwaardigheid en afhanklikheid van alles teenoor God bely. Ons het gemeen dit is die nederige hart wat God verkies!

Nee. Veel eerder word dit onderstreep deur ‘n valse nederigheid en vertoon swak in geloof met geen oorwinning vanuit self. Ek en jy is nie meer ‘n onwaardige arme sondaar of ‘n nietige wurmpie Jakob nie. Om te meen dat jy “uit die pad moet staan” sodat God kan werk, is ‘n fout!

Ons is verhewe in God, ons is oorwinnaars en niks is onmoontlik met God aan my kant.

Tree uit en tree vorentoe!

MOENIE MEER WEGHARDLOOP

Ek en jy is nou anders. Nuutgemaak. Oorgemaak.

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” 2 Kor 5:17

God doen nooit ‘n halwe werk. Die nuwe mens het volle toegang tot God se teenwoordigheid. Ek kan met boldness en regop skouers as die kind van God na die Vader gaan.

“Let us therefore come BOLDLY unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.”

Nou word my begrip omtrent my staanplek in geregtigheid kragtiger dan die wil om te sondig. Skielik wil ek nie meer misdade pleeg of pas nie meer tussen wêreldse mense nie. Want ek is in ‘n liefdesverhouding met God.

Gee my stand in geregtigheid my dan ‘n lisensie  om te sondig? Nee, stellig nie want die mens sondig in elk geval sonder ‘n lisensie daartoe.

Wanneer my gees wederbaar is, wil ek nie meer die verkeerde aanhang. My innerlike mens begeer nie meer dinge om teen die Gees van God verkeerd te doen nie. Want daar is verhouding tussen my en Hom. Ek is met God VERSOEN.

Nou heers ek oor omstandighede, vervolging, toetse, armoede, siekte, demone of enige iets wat die oorsaak van failure mag wees.

Moenie vergeet wie en wat jy is. Jy word genoem die geregtige van God deur Jesus Christus.