Wie is jy werklik?

As pastoriekind word ek groot in ‘n tradisionele, streng godsdienstige huis. Baie dinge was sonde en onaanvaarbaar. Selfs kleredrag en skolesport. Daar was baie geestelike-slae en pa se sonde-preke het my altyd skuldig en rebels laat voel. Ek het geglo ek was reguit oppad warm plek toe en dat God my wil straf.

Later sou hierdie gevoel ‘n gees van sondebewustheid kweek. Ek was gebind.

Tydens my eerste Woord in Aksie kamp, omtrent 21 jaar gelede, hoor ek vir die eerste keer wie ek werklik is en waarvoor ek geskape is. Ek hoor dat ek vir die Here waardevol en kosbaar is. Net soos ek is!

Dat Hy my duurgekoop en alreeds al my oortredinge weggewas het. Ek was verras! Werklik? Maar tog – het ek nie hierdie boodskap al honderd keer by predikers gehoor nie?

Hierdie keer was dit anders! Die saal was deurtrek met liefde. Die Woord het reguit dog leuenloos my hart getref. Die spreker se woorde was gelaai met Woord en waarheid en het al die leuens wat ek omtrent myself en God geglo het, stukkend gebreek.

UIteindelik. Ek was vry!

Om te dink die Here het my lief, met streke en tekortkominge. Verder moes ek hoor Hy het my naam in Sy handpalm gegraveer en dat niemand my daaruit sal ruk nie (Jes 49:16) Ek is kosbaar vir Hom – NET SOOS EK VANDAG VOOR HOM SIT.

Netso is dit vandag waar van jou ook. Jy is uniek. Spesiaal. En baie kosbaar vir die Hemelse Vader.

DIE 5-PUNT VINGERPLAN

Tydens die kamp was daar  ‘n eenvoudige dog dinamiese oefening. Ons moes leer waarvoor elke vinger staan en dit jou eie maak.

Dit word genoem die 5-punt handjie oor my Stand in Geregtigheid. Ons moes dit herhaal en ken totdat ons die diepte daarvan snap. Totdat in jou gees ingebrand is!

Soos ‘n kind wat binne in die see spring het ek in hierdie omhelsing van warm liefde ingeduik en het Sy omgee-golwe my wese oorspoel. Alhoewel my aardse vader my nooit in sy arms geneem, geliefkoos of belowe het hy het my lief – net soos ek is – het ek skielik ‘n Vader-liefde ervaar wat my heeltemal oorrompel het.

Hierdie lesing sou my lewe van ‘n pastoriekind swaai na die lewe van ‘n Koningskind. Ek kon snap dat ek die bruid van die Vader se Seun, Jesus Christus, is.

Kom leer gerus by die kamp dat  jy is:

KOSBAAR

DUURGEKOOP

HOOG-GEAG

WAARDEVOL

EN JESUS HET JOU LIEF!