Lesing 1: Skeppingsdoel

Waarom is ek hier? Wat doen ek op aarde?  Baie gaan na die graf sonder om ooit uit te vind wat die hoofrede vir hulle bestaan was.

Nee, dit is toe nie om te presteer of geld te maak of te werk vir die kerk of ‘n sukses van jou bediening te maak of om ‘n godsdiens te beoefen nie.

God is opsoek na ‘n verhouding met jou. Omdat jy uniek en spesiaal geskape is. Vandag roep Hy na jou – net soos jy is! Want Hy wil in ‘n liefdesverhouding met jou wees.

Joh 3:16 “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê”

Lees gerus van die brokkies onder en ervaar hoe jou verhouding met die Hemelse Vader verander!