WIA-SPANNE

Ontmoet ons spanne. Daar is manne-, dames-  sowel as tienerleiers.

WIA is afhanklik van geesvervulde leiers wat die hartklop aan die brand hou. ‘n Kamper wat gereeld besoek en die hart en passie van WIA optel, kan aansoek doen om opleiding en so deel word van God se werk. Leiers kom vanuit verskeie denominasies of geestelike christengroepe. Kom! Klop aan by ons en begin woeker in die Koninkryk van Jesus Christus!

Wie doen wat:

NASIONALE LEIERS EN SPREKERS

TIENERKAMPE

TIENER LEIERS SPAN